E-book Kernenergie - Versie 1.01c

uiteindelijk tot rust komt in het stabiele isotoop lood-206 (zie inzet).

Deze lange natuurlijke reeks verklaart waarom men in uraniumertsen steeds diverse isotopen van een tiental andere zware elementen vindt, o.a. heel wat lood en ook radio-isotopen met korte halveringstijden. De kortere halveringstijd van uranium-235 (710 miljoen jaar) t.o.v. deze van uranium-238 (4,5 miljard jaar) verklaart ook waarommen van het U-235 slechts 0,7 % vindt in uraniummetaal, tegenover 99,3 % U-238. Bij al deze omzettingen treden er telkens ook gammastralen op, omdat de omzettende isotopen meer energie bezitten dan hun producten. Naargelang het uitgestraalde energie surplus hebben we te maken met zeer energierijke of harde gammastraling, ofwel met zachte, minder doordringende gammastralen. Om de gammastraling van radium-226, met een energie van twee miljoen elektronvolt (2MeV) – of veertigmaal sterker dan de medische radiografie – , af te schermen, is 20 à 30 cm lood nodig of een meter dik zwaar beton. Bij de omzetting van thorium-234 komt slechts een gammastraling van zowat 70.000 elektronvolt (70 KeV) vrij, die al door enkele millimeter lood wordt tegengehouden.

94

Made with FlippingBook Learn more on our blog