E-book Kernenergie - Versie 1.01c

EEN VOORBEELD :

Thorium-234 met een halveringstijd van 24 dagen zet door bètastraling om tot protactinium-234 93 234 Pa) dat op zijn beurt met een halveringstijd van 6 u 40 min door bètastraling omzet tot uranium-234 ( 92 234 U). Uranium-234, met een halveringstijd van 244.000 jaar, zet door alfastraling om tot thorium-230 ( 90 230 Th) dat zelf, met een halveringstijd van 77.000 jaar, door alfastraling omzet tot radium-226 ( 88 226 Ra), dat op zijn beurt met een halveringstijd van 1.600 jaar ook door alfastraling omzet tot het edelgas radon-222 ( 86 222 Rn). Dit zet, met een halveringstijd van bijna 4 dagen, eveneens door alfastraling om tot polonium 218 ( 84 218 Po). Polonium-218 gedraagt zich eigenaardig; het zet zowel door alfastraling om tot lood-214 ( 82 214 Pb) als door bètastraling tot astaat-218 ( 85 218 At; halveringstijd: 3 min.). Lood-214 zet door bètastraling om tot bismuth-214 ( 83 214 Bi); halveringstijd 27 minuten); astaat-218 zet door alfastraling ‒ met 2 seconden halveringstijd ‒ ook om tot bismuth-214 ( 83 214 Bi). Dit bismuth 214 volgt weer twee gescheiden wegen. Met 20 minuten halveringstijd zet het enerzijds door alfastraling om tot thallium 210 ( 81 210 Tl) en daaropvolgende bètastraling (halveringstijd: anderhalve minuut) tot lood-210 ( 82 210 Pb); anderzijds door bètastraling tot pollonium-214 ( 84 214 Po), gevolgd door alfastraling (halveringstijd 164 miljoenste van een seconde) eveneens tot lood-210. Lood-210 gaat via bismuth-210 ( 83 210 Bi) door twee opeenvolgende bètastralingen over tot polonium 210 ( 84 210 Po) (halveringstijden 22 jaar, resp. 5 dagen). Tenslotte gaat het polonium-210, met een halveringstijd van bijna 5 maanden, omzetten tot het eindproduct lood-206 ( 82 206 Pb), dat een stabiel isotoop is.

95

Made with FlippingBook Learn more on our blog