E-book Kernenergie - Versie 1.01c

helft om te zetten; men gebruikt dit fenomeen trouwens om de ouderdom van historische artefacten te bepalen.

Uranium-235 (symbool 92 235 U) heeft een halveringstijd van 710 miljoen jaar. Het is duidelijk dat bij zeer lange halveringstijden de hoeveelheid straling per seconde eerder laag is. Door het zeer langzame verloop van de omzettingen van U-235 vinden we deze isotopen nog in de natuur. Ze werden immers gevormd bij het ontstaan van de aarde, en hoewel ze desintegreren, blijft er nog voldoende van over om te kunnen ontginnen en isoleren. Een ander isotoop van uranium, uranium-238 (symbool 92 238 U) heeft een halveringstijd van 4,5 miljard jaar en dit stemt ongeveer overeen met de ouderdom van de aarde.

DE NATUURLIJKE RADIOACTIEVE REEKSEN

5.3.

Elementen in de natuur met zeer lange halveringstijden vormen de moederelementen van een reeks omzettingen. Zo zal uranium-238 met een halveringstijd van 4,5 miljard jaar omzetten tot thorium-234 onder uitzending van een alfastraal 1 . De omzetting loopt verder via een lange reeks, die

1

t 1/2 = 4,5 x 10 9 j

1 In formule:

238 U

234 Th +

4 He

92

90

2

93

Made with FlippingBook Learn more on our blog