E-book Kernenergie - Versie 1.01c

Verschillende elementen en fenomenen hebben bijgedragen om aan de kernenergie de status te verlenen van de controverse bij uitstek in de tweede helft van de twintigste eeuw. Laten we maar even denken aan de kritische bewustwording van de maatschappij en aan de reactie en het bezorgd wantrouwen tegen een wetenschappelijk apparaat dat tot halfgod was verheven. Er is de permanente tegenstelling tussen conservatieve en progressieve mensen, en er zijn de industriële en economische belangen, zowel pro als contra kernenergie. Er is dikwijls een spontane voorkeur voor het gedecentraliseerde, voor het kleine en voor het begrijpbare, boven de sterk gecentraliseerde, reusachtige, complexe systemen. Ook de ideologische stromingen spelen mee: waar bij sommigen destabilisatie van de maatschappij, anarchie en terrorisme aan bod komen, beschouwen vele anderen milieuzorg en bekommernis over de toekomst als de belangrijkste criteria. Het pseudo-wetenschappelijk opportu nisme en het gevecht om onderzoekskredieten, en de sensatiedrift van een belangrijk deel van de massamedia leverden en leveren nog steeds een waar duel. De bewogen bezorgdheid en het kritische toezicht zijn zeker positieve en verantwoorde uitingen van een volwassen maat schappij. Uit een gezonde dialoog tussen de verschillende geledingen van de maatschappij (zowel in haar formele, verantwoordelijke vertegenwoordiging als in haar spontane basisuitingen) en de wetenschapslui, ingenieurs, econo misten, technici, energieproducenten en -verdelers anderzijds, kan zeker een optimaal patroon van levensstijl, energieproductie en rationeel gebruik ervan groeien. Nuchter geëvalueerde, sobere efficiëntie en daadwerkelijke, oordeelkundig gekozen welzijnsverhoging kunnen op deze

46

Made with FlippingBook Learn more on our blog