E-book Kernenergie - Versie 1.01c

3.

KRITISCHE VRAGEN ROND KERNENERGIE EN MAAT SCHAPPELIJKE ASPECTEN

BRANDEND DISCUSSIEPUNT – EN NOG STEEDS ACTUEEL…

3.1.

Een citaat uit de eerste editie van dit boek (ed. 1985):

“ Kernenergie: zelden heeft een wetenschappelijk of technisch begrip zoveel stof doen opwaaien, heeft het in die mate aanleiding gegeven tot ontelbare verhitte discussies of is het de inzet geweest van zovele, soms hevige betogingen. Kernenergie is als het ware het culminatiepunt geworden van de maatschappelijke betrokkenheid bij de technische evolutie. Zij vormt ook het kritieke punt waar de technische

wereld zich bewust is geworden van zijn implicaties voor de sa menleving: een dialoog

“Kernenergie – Nee Bedankt”: Typische slogans uit de jaren 1970-1980 (en later).

werd noodzakelijk tussen de wetenschapslui en technici, die de vooruitgang stuwen enerzijds, en de bevolking, waaraan deze vooruitgang moet ten goede komen, anderzijds.

45

Made with FlippingBook Learn more on our blog