E-book Kernenergie - Versie 1.01c

wijze de mens en zijn hoogste levenswaarden ten goede komen. Steeds zal hij de dialectische spanning moeten (ver)dragen tussen een onbedreigd hoog levensideaal en de inherente nadelen en risico's van om het even welke techniek. ”

Paul de Meester – dd. mei 1984

Waar staan we momenteel in dat debat? Wat zijn de huidige discussiepunten? Wat zouden we momenteel anders kunnen schrijven, denken, concluderen dan wat hierboven werd gesteld?... Zeer weinig…

DE NUCLEAIRE INFORMATIEKLOOF

3.2.

De concrete bezorgdheid en de ongezouten kritiek op de kernenergie komt vanuit diverse invalshoeken. Historisch gezien is de controverse rond kernenergie een school voorbeeld van de gevolgen van een enorme kloof tussen techniek enmaatschappij . De maatschappijkritische crisis van “ mei 68 ” betekende een enorme stroomversnelling voor het westerse publieke bewustzijn. Het aanwenden van kernenergie was daarbij onder een zeer slecht gesternte gestart: het fenomeen van de kernsplijting kon op geen slechter tijdstip of slechtere plaats ontdekt zijn geweest dan aan de vooravond van de

47

Made with FlippingBook Learn more on our blog