E-book Kernenergie - Versie 1.01c

ENERGIEBRONNEN EN -VORMEN

2.5.

Algemeen – Fundamenteel bestaan er twee soorten energiebronnen in onze leefwereld:

(1) " Natuur-beheerste Energiebronnen " (d.w.z.: in se niet door de mens beheerst, hooguit door ons beheerd of gecontroleerd), met als drie voornaamste: • Zon (te capteren als directe thermische energie, of als zgn. fotovoltaïsche (PV) energie, waarbij zonnestraling via elektronische componenten wordt omgezet in elektriciteit); • Wind (te capteren via bv. turbines); • Water; waaronder golf- of getijden-energie; en hydro-elektriciteit gebruikmakend van natuurlijke of kunstmatige geologische hoogteverschillen, d.w.z. watervallen (ev. te kanaliseren en te controleren via stuwdammen, etc.); (2) " Mens-beheerste Energiebronnen " (die we oproepen wanneer we ze nodig achten), met als drie voornaamste: • Fossiele brandstoffen, i.e. koolwaterstoffen (kolen, hout of andere 'biomassa', olie, gas); • Geologische bronnen (diepe of ondiepe geothermie; al dan niet ondersteund met warmtepomptechnologie); • Nucleaire (brandstoffen); dit laatste onder veel mogelijke vormen van aanwending, zoals - Kernfusie (i.e. nabootsen van de zon en andere galactische fenomenen);

- Kernfissie; i.e. kernsplijtingsreactoren, met z'n vele mogelijke varianten. Onze huidige PWR- en BWR-reactoren (cfr. Hoofdstuk 6.4) zijn hier slechts een simpel voorbeeld van.

29

Made with FlippingBook Learn more on our blog