E-book Kernenergie - Versie 1.01c

Elektrochemische energiesystemen , waarbij men de chemische reactie tussen metalen en een elektrolyt gebruikt voor de generatie van elektriciteit (een zogenaamde "galvanische cel") horen hier in feite ook nog onder; maar hun gebruik is tot op heden enkel praktisch benut voor kleine, zgn. 'primaire'- of zak-batterijtjes; alhoewel deze natuurlijk overal in ons leven opduiken. Er zijn wel wat 'Gedanken experimenten' geweest voor grootschalige toepassingen, gebruikmakend van elektrochemische potentiaalverschillen van een metaal op, bijvoorbeeld, verschillende zeediepten; maar tot op heden zonder echte praktische toepassing. " Waterstof " (en ook opslagbatterijen, incl. fuel cells of brandstofcellen) horen in deze context van energie-bronnen eigenlijk niet thuis en zijn daarin (slechts) een – weliswaar niet onbelangrijk – "bij-verhaal". Het zijn energiedragers en/of energieopslag-media. Uit al deze bronnen kan men dus verschillende energie v ormen opwekken, zoals warmte , chemische energie (met inbegrip van de kunstmatige energiebron waterstof), mechanische energie of aandrijving, en elektriciteit … Enige Historiek – Hout is zeker de oudste energiebron en kan worden beschouwd als een hernieuwbare en “koolstof neutrale” bron, ware het niet dat er veel meer wordt verbruikt dan er jaarlijks bijgroeit. In Europa was het (samen met turf) praktisch de enige brandstof tot in de vroege middeleeuwen, maar waar het Europese vasteland voor driekwart met wouden was begroeid, blijft er hiervan nu

30

Made with FlippingBook Learn more on our blog