E-book Kernenergie - Versie 1.01c

op; die misschien ook meer efficiënt zouden kunnen worden aangewend. Dit reflecteert zich o.a. in een (onnodig hoge?) kost van energie in een huishoudbudget. Als tijdelijke maatregel valt dit misschien te verantwoorden, maar in tijden van groeiende overheidstekorten – mede veroorzaakt door gigantische uitgaven rond de economische indijking van de gevolgen van de Corona-pandemie – rijzen hier ernstige bekommernissen. Ook belangrijke energie-inkopen in het buitenland, ter dekking van nationale tekorten, hebben een sterk negatieve impact op onze jaarlijkse nationale handelsbalans en groei mogelijkheden. Niet alleen de huishoudbegroting, maar vooral de industrie gaat daardoor gebukt onder twijfels omtrent leveringszekerheid en energie-prijszetting. Conclusie bij dit Alles – Het mag controversieel klinken, maar in se is energie, kijkend naar het verleden, nooit in de geschiedenis zo goedkoop geweest; ondanks de huidige problemen. Bovendien: in essentie is er ook géén energie-tekort in deze wereld; nu niet en in de te overziene toekomst niet. Er is enkel een problematiek omtrent de mate waarin we als mens al deze energie kunnen capteren en de beschikbaarheid controleren op het moment en op de plaats waar we het willen. De vraag stelt zich hoelang dit politiek nog te behappen valt.

Het is dit laatste wat de kostprijs zal bepalen.

28

Made with FlippingBook Learn more on our blog