E-book Kernenergie - Versie 1.01c

2.000 kg olie-equivalent 1 per inwoner in 1960 tot bijna 5.000 (B) of meer dan 4.000 (Nl) in 2015 (Figuur 2-2).

Voor alle duidelijkheid: dit cijfer omvat dus niet alleen het persoonlijke gezinsverbruik, maar het verbruik van de ganse gemeenschap, verrekend per inwoner, per jaar.

Figuur 2-2: Evolutie van het energieverbruik per capita in Nederland, België en Duitsland tussen 1960 en 2015.

De cijfers verschillen al naargelang de bron en soms zijn er aanzienlijke discrepanties. Zo geeft de BP Statistical Review of World Energy in 2015 voor België 60.020 kWh (overeen komend met zo’n 5.160 kg olie-equivalent) gemiddeld per persoon en voor Nederland 57.672 kWh (4.960 kg olie equivalent). Voor 2019 worden deze cijfers resp. 65.303 kWh 1 kilogram olie-equivalent: de totale hoeveelheid verbruikte steenkool, aardgas, kernenergie wordt omgerekend tot een equivalente hoeveelheid aardolie die wordt opgeteld bij het werkelijk verbruikte aantal kg olie. 1 kg olie-equivalent wordt daarbij gelijkgesteld aan 11,63 kWh (IEA – Internationaal Energie Agentschap). Een ton olie-equivalent komt overeen met 6.7 à 7,9 vaten aardolie, afhankelijk van de oorsprong en soort; 1 vat of barrel ≈ 159 liter.

22

Made with FlippingBook Learn more on our blog