E-book Kernenergie - Versie 1.01c

(België) en 57.047 kWh (Nederland). Elia, de Belgische beheerder van het hoogspanningsnetwerk geeft cijfers voor België van 81 TWh 1 in 2020, voor elektriciteitsverbruik alleen. Voor de Europese Unie in zijn geheel zien we, volgens de cijfers van de Wereldbank, een gemiddelde van 3.278 kg olie equivalent. De laatste jaren merken we wel een plateau, mede door diverse energie-conserverende maatregelen en een groter bewustzijn. Cijfers van het International Energy Agency (IEA) geven een gelijkaardig beeld. Met al deze cijfers schommelt de geraamde totale energievraag per jaar voor gans België de laatste decennia – afhankelijk van de (niet altijd even consistente) bronnen – grosso modo tussen meer dan 55 tot zelfs 70 miljoen t.o.e. (= ton olie-equivalent), of zo’n 65 tot 80 of meer TWh per jaar. Laat ons dit cijfer even duiden: indien men al het hout, dat per jaar door onze bossen voor meubels, schrijnwerk en bouw wordt geleverd, zou opbranden, dan zou dit slechts voor 3 dagen voldoende energie leveren. Indien men alle Belgische bossen zonder meer zou opbranden, zou dit de energiehonger stillen voor 4 maanden. De uitroeiing en verbranding van Heverleebos en Meerdaalwoud in de buurt van Leuven, bijvoorbeeld, zou niet eens volstaan voor een volle dag nationale energieconsumptie. Vandaar ook het wat ridicule van een idee omtrent het gebruik van "biomassa" als (substantiële bijdrage tot) een nationale energiebron.

Internationaal, voor landen als de USA of Canada, spreken we echter nog altijd over een veel hoger energieverbruik van

1 TeraWatt-uur (1 TWh = 1 miljard kWh of kiloWatt-uur)

23

Made with FlippingBook Learn more on our blog