E-book Kernenergie - Versie 1.01c

natuurkrachten, met hout, steen en metalen als materiaal heeft hij energie geproduceerd en aangewend om zijn zelfgemaakt patrimonium op te bouwen en aan te vullen. Waterkracht en windenergie voor transport en voor het malen worden reeds verscheidene duizenden jaren aangewend. Tot voor 250 jaar was hout de belangrijkste brandstof, en in sommige ontwikkelingslanden is dit nu nog het geval. Steenkool, die men in China al zeer lang en in Europa sinds de13de eeuw kende, werd pas met de opkomst van de stoommachine de belangrijkste energiebron. De energieproductie en aanwending gaat met reuzenschreden vooruit, vooral na de ontdekking van de elektriciteits productie en -distributie op grote schaal, zo'n goede honderdvijftig jaar geleden. De vorige eeuw deden aardolie en aardgas hun massale intrede op de energiemarkt. In de 20 ste eeuw is het energie verbruik over de hele wereld daarbij vertienvoudigd, met een massale toename sinds de jaren ’60 en ‘70 . Het gemiddelde energieverbruik in de industrielanden ligt echter tien- tot honderdmaal hoger dan in vele ontwikkelingslanden.

ENERGIEGEBRUIK EN -VERDELING IN DE WERELD

2.3.

Als we kijken naar het totale energieverbruik van een land, verrekend per hoofd van de bevolking, dan zagen we tussen 1960 en 2015 (i.e. de laatste geconsolideerde cijfers van de Wereldbank) grosso modo een verdubbeling van het energieverbruik in België en Nederland: van ca. resp. 2.500 of

21

Made with FlippingBook Learn more on our blog