E-book Kernenergie - Versie 1.01c

warmte die bij de splijting zal vrijkomen moet men opvangen door een koelmiddel (bv. water). Dit koelmiddel stroomt langs de splijtstof en zal daarna de opgenomen warmte in een warmtewisselaar afgeven. Om de splijtstof niet chemisch aan te tasten en vooral om de radioactieve splijtings producten niet te laten ontsnappen, wordt de splijtstof aangebracht in een sterke en hermetische bescherming, de huls of de splijtstofbekleding.

Figuur 6-1: Principeschema van een kernreactor (bron: European Nuclear Society).

De splijtstof wordt ruimtelijk verdeeld, zodat tussenin een moderator kan worden aangebracht. Deze zal ervoor zorgen dat de snelle splijtingsneutronen worden vertraagd, waardoor de kans op een daaropvolgende splijting verhoogt. Om het totaal aantal neutronen over de opeenvolgende

107

Made with FlippingBook Learn more on our blog