E-book Kernenergie - Versie 1.01c

6.

KERNCENTRALES EN REACTOREN

INLEIDING

6.1.

Zoals hoger reeds aangehaald (Sectie 2.1) verschilt nucleaire elektriciteitsproductie in principe niet veel van de klassieke elektriciteitsproductie. De ganse stoomcyclus van de klassieke thermische centrales zal men ook in nucleaire centrales terugvinden. Enkel de warmtebron is verschillend: een nucleaire kernsplitsing die een intense warmte afgeeft, in plaats van een chemische verbrandingsreactie waarbij koolwater stoffen (aardgas, aardolie, kool, biomassa, …) reageren met luchtzuurstof ter productie van warmte. Het nevenproduct van dit laatste is onvermijdbaar de productie van koolstofdioxide (CO 2 ), terwijl er in het eerste geval gewijzigde chemische elementen en isotopen ontstaan.

DE REACTOR: HET HART VAN DE KERNCENTRALE

6.2.

Het hart van de kerncentrale is de reactor waarin men een kettingreactie realiseert (het schema van een kernreactor wordt gegeven in Figuur 6-1). Hiertoe moet men een hoeveelheid splijtstof hebben (uranium of plutonium). De

106

Made with FlippingBook Learn more on our blog