E-book Kernenergie - Versie 1.01c

5.5. Radio-isotopen in geneeskunde, landbouw, voeding en techniek ................................................................... 99 5.6. Kernenergie en Splijtingsreacties ............................... 102 6. KERNCENTRALES EN REACTOREN .................................106 6.1. Inleiding...................................................................... 106 6.2. De Reactor: Het hart van de Kerncentrale ................. 106 6.3. Zonder kritische massa, geen kettingreactie.............. 110 6.4. De diverse families reactoren .................................... 112 6.5. Belgische en Nederlandse Reactoren – Doel 4 als Concreet voorbeeld.................................................... 115 6.6. Toekomst van de Belgische en Nederlandse Kern centrales ..................................................................... 122 6.7. Het Internationale Kernlandschap en Huidige Nucleaire Nieuwbouw ................................................ 125 6.8. De reactoren van morgen – Mogelijkheden voor SMR’s of Thorium? ................................................................ 130 6.9. Fusie-energie voor overmorgen ................................. 152 7. DE SPLIJTSTOFCYCLUS EN AFVALSTOFFEN ....................160 7.1. Van erts tot tablet en brandstofbundels .................... 160 7.2. Voor drie jaar de reactor in ........................................ 164 7.3. Het cruciale probleem: radioactief afval..................... 166 7.4. Een andere boeman: plutonium ................................ 183 7.5. Opwerking, Transmutatie en het verhaal van het SCK-Myrrha project .................................................... 184 8. GEZONDHEIDSASPECTEN..............................................191 8.1. De Becquerel, de Gray en de Sievert .......................... 191 8.2. Hoge dosissen en stralingsziekten.............................. 194 8.3. Normen en stralingsbescherming............................... 198 9. GEVAREN, RISICO'S EN VEILIGHEIDSASPECTEN ............204 9.1. Nucleaire incidenten, INES-schaal en gevolgen.......... 204 9.2. Voorzorgsmaatregelen in onze kerninstallaties ......... 209 9.3. Ouderdom en veroudering......................................... 212 10. BESLUIT: Kernenergie – Quo Vadis?..............................221 10.1.Welke keuze? Klimaat en Economie .......................... 221 10.2. Kernuitstap: "Nee Bedankt"? ..................................... 227 10.3. Vloek of zegen? – En is er Kernenergie 2.0?............... 229

9

Made with FlippingBook Learn more on our blog