E-book Kernenergie - Versie 1.01c

INHOUDSTABEL

1. EEN ATOOMVRIJE WERELD IN DE 21 ste EEUW? ...............11 1.1. De Relativiteit van Radioactiviteit ................................ 11 1.2. Onstuitbare Technologische Evoluties & Inventiviteit . 15 1.3. Wat met het Nucleaire in onze Eeuw? ......................... 16 2. NUCLEAIRE ENERGIE EN HET “ENERGIEPROBLEEM” ......18 2.1. Nucleaire Energie en Elektriciteitsproductie ................ 18 2.2. Het belang van energie ................................................ 19 2.3. Energiegebruik en -verdeling in de Wereld ................. 21 2.4. Kostprijs van Energie .................................................... 26 2.5. Energiebronnen en -vormen ........................................ 29 2.6. Evaluatiecriteria ........................................................... 37 3. KRITISCHE VRAGEN ROND KERNENERGIE EN MAATSCHAPPELIJKE ASPECTEN .....................................45 3.1. Brandend discussiepunt – en nog steeds actueel… ..... 45 3.2. De nucleaire Informatiekloof ....................................... 47 3.3. Maatschappelijke discussie en enquêtes ..................... 51 4. HISTORISCH OVERZICHT VAN HET NUCLEAIR ONDERZOEK & Belgische Inbreng… .....................................................59 4.1. De atoomstructuur van de Oudheid tot Mendeljev ..... 59 4.2. Becquerel, Curie en Rutherford : de radioactiviteit ..... 61 4.3. Chadwick en het neutron ............................................. 66 4.4. De koers naar nieuwe radioactieve isotopen ............... 68 4.5. Neutronen doenuranium splijten – Einstein’s dilemma 70 4.6. De wedren om de atoombom...................................... 72 4.7. De reactor in de squash-court en uranium vanOlen .... 75 4.8. Atoomwapens verschijnen ........................................... 78 4.9. "Atoms for Peace" of Atomen zonder Kernbom .......... 81 4.10. Brussel is bang voor de reactor. Mol niet... ................. 83 5. FYSISCHE GRONDSLAGEN ..............................................86 5.1. De Oorsprong van radioactiviteit: atoombouw............ 86 5.2. Isotopen, Radioactiviteit en Halveringstijd................... 89 5.3. De natuurlijke radioactieve reeksen............................. 93 5.4. Kernreacties: Massa wordt omgezet inenergie – Over Bindingsenergie, Fissie en Fusie ................................... 96

8

Made with FlippingBook Learn more on our blog