E-book Kernenergie - Versie 1.01c

voor het Europese vasteland voorzien, door de energie voeding van de Wereldtentoonstelling Expo '58 te Brussel te laten leveren door een kleine PWR-centrale van 11 MWe. In Belgische en vooral in Brusselse middens ontstond heel wat vrees voor dit project. Uiteindelijk werd de reactor gebouwd op de gronden van het huidige Studiecentrum voor Kernenergie (SCK) dat, na twee jaar embryonale activiteit in St.-Genesius-Rode, te Mol werd opgericht in 1956. De kleine PWR-centrale werd er in 1963 in werking gesteld onder de naam BR-3 (om communautaire redenen de afkorting van 'Belgian Reactor number three'. Er zijn ook twee andere reactoren in Mol: BR-1 is een onderzoeksreactor van het Fermi-type; BR-2 is een vooruitstrevende onderzoeks- en materiaaltestreactor met een zeer hoge neutronendichtheid of neutronenstroom, die zeer lang tot de koplopers van de wereld heeft behoord maar waarvoor nu, na herhaalde levensduurverlengingen ('refurbishments'), ook stilaan het einde nadert. De kleine kerncentrale BR-3, die meer dan twintig jaar elektriciteit aan het Belgische heeft geleverd, maar ondertussen is ontmanteld, is ook lange tijd het vormingscentrum geweest voor de bedrijfsingenieurs die nadien in de kerncentrales van Doel of Tihange hun functie gingen uitoefenen. Mede om historische redenen zijn alle Belgische vermogen-reactoren van het PWR-type. Gezien de 'track-record' van deze centrales is dit waarschijnlijk ook een gelukkige keuze geweest. Binnen de familie van de PWR reactoren bestaat echter nog veel variatie en ook onderscheid in kwaliteit, veiligheid en betrouwbaarheid.

84

Made with FlippingBook Learn more on our blog