E-book Kernenergie - Versie 1.01c

Wegens de verrijking van het uranium kan gewoon water of licht water worden gebruikt als moderator; de relatief sterke neutronenabsorptie door lichte waterstof in H 2 O wordt vergoed door de hogere splijtstofconcentratie. Dit lichte water wordt tevens gebruikt als koelmiddel. Om te beletten dat het water, dat de reactor koelt, zou koken, zet men het onder hoge druk (meer dan honderdmaal de normale atmosferische druk); onder deze druk kan het gemakkelijk tot 300°C worden opgewarmd, zonder dat het verdampt. Dit reactorkoelmiddel (dat tevens als moderator fungeert) blijft in een gesloten kring; het geeft zijn warmte af via een warmtewisselaar, aan water dat in een afgescheiden tweede kring op een lagere druk zit. Dit laatste kan wel verdampen bij opwarming en zal als damp weer een turbine-alternator groep aandrijven. Dit type van licht-water-reactor noemt men reactor met water onder druk of drukwaterreactor (in het Engels: Pressurized Water Reactor of PWR ). Naast de PWR werden nog reactoren ontwikkeld waarbij het water in het reactorvat gedeeltelijk verdampt of kookt (de kokendwaterreactor , Boiling Water Reactor of BWR ), evenals reactoren met gas of met vloeibaar metaal gekoeld, enz.

4.10. BRUSSEL IS BANG VOOR DE REACTOR. MOL NIET...

In samenwerking met de Amerikaanse firma Westinghouse hadden de Belgische elektriciteitsproducenten een primeur

83

Made with FlippingBook Learn more on our blog