E-book Kernenergie - Versie 1.01c

in de wereld, omtrent de wens om de energie-vraag drastisch te reduceren of te herstructureren, of omtrent filosofische en politieke opties in de energiesector. In dit boek wordt getracht, na een bondige situering van de energie problematiek, enig inzicht te brengen in de geschiedenis en de fysische en technische aspecten van kernenergie. Er wordt vooral aandacht besteed aan de productie van elektrische energie via atoomkernkrachten, en aan de gezondheids aspecten en de risico's van deze techniek ”.

Voor de bibliofielen onder ons is hierbij ook een facsimile toegevoegd van de allereerste, originele versie …

Walter Bogaerts, mei 2021

Met dank aan collega's Paul Gielen (Belgoprocess), Hamid Aït Abderrahim (SCK Mol, UCL), Jan Leen Kloosterman (TU Delft), Peter Baeten (SCK Mol, VUB), Freddy Decamps (ex-Niras) en Mark Embrechts (Rensselaer Polytechnic Institute, Troy - New York), voor hun gewaardeerde wetenschappelijke input of commentaren.

PS: Dit e-book bevat ook enkele aanvullingen en/of corrigenda t.o.v. het gedrukte supplement (o.a. p. 22, 172), met veel dank aan de attente lezers!

7

Made with FlippingBook Learn more on our blog