E-book Kernenergie - Versie 1.01c

Figuur 4-7: Fermi en zijn reactor (Chicago Pile-1) – 1942.

Door zijn bezetting beschikte Duitsland over uraniummijnen in het toenmalige Tsjecho-Slovakije, maar de Verenigde Staten hadden aan deze grondstof een schrijnend tekort. Als anekdote mag hier een knap staaltje van Belgische handelsgeest worden vermeld. De grootste Belgische houdstermaatschappij (en wellicht de grootste holding ter wereld, door Koning Willem van Oranje in 1820 opgericht) beschikte over enorme hoeveelheden uranium uit haar mijnen in Katanga, in het toenmalige Belgisch Congo. Dit uranium werd tot dan eerder beschouwd als een waardeloos afvalproduct van het radium voor de geneeskunde (cfr. Sectie 4.2), dat geproduceerd werd in het belangrijkste radiumbedrijf van de wereld in Olen.

DeAmerikanen wisten dat deze maatschappij uranium bezat maar de Belgische zakenlieden hebben wijselijk gewacht tot

76

Made with FlippingBook Learn more on our blog