E-book Kernenergie - Versie 1.01c

opwerking van bestraalde splijtstof niet beter vermijden? Is transport van bestraalde splijtstof uit den boze?

Zijn kerncentrales met hun rendement, lager dan dat van klassieke centrales, wel economisch en leveren ze ooit meer energiedan zezelf hebben opgeÃĢist om ze te bouwen en ze te laten werken? Is kernenergie niet overbodig als men wat meer bespaart? Hoe zit het met die lozingen in rivieren en in de atmosfeer? Is het probleem van het stockeren van hoogradioactief afval al bevredigend opgelost?

Video: Three Reasons why Nuclear Energy is Terrible! (Nederlandstalige ondertitels beschikbaar).

Zal het geheel van de kerntechniek de wereld in de toekomst niet onbewoonbaar maken? Of zal ze juist onze leefwereld verbeteren en, onder andere, helpen om de klimaat opwarming en de CO 2 -uitstoot een halt toe te roepen?

53

Made with FlippingBook Learn more on our blog