E-book Kernenergie - Versie 1.01c

zuinig energiegebruik, volgens de specifieke behoeften van privé en industriële verbruikers, zal meer bijdragen tot de oplossing van het energieprobleem dan de moeilijke expansie van oude of nieuwe energiebronnen. Tevens moet worden gestreefd naar de ontwikkeling van geïntegreerde energiesystemen, waarbij de opwekking van elektriciteit en het gebruik van hoge- en lage-temperatuurwarmte voor diverse doeleinden wordt gecombineerd; op deze wijze kan het afvloeien van afvalwarmte worden geminimaliseerd. Na het hout in de prehistorie kent men sinds de 13 de eeuw de steenkool in Europa; het duurde echter 5 eeuwen vooraleer zij algemeen in de industrie werd toegepast. De petroleum winning, die ontstond in het midden van de negentiende eeuw, had nog een eeuw nodig, en dekernsplijting deed er 15 jaar over omactief bij te dragen tot de elektriciteitsproductie. Na opeenvolgende tijdperken met vrijwel slechts één energiebron (ofwel hout, ofwel steenkool, ofwel aardolie), zijn we de laatste decennia echter beland in een nieuw tijdperk waarin verschillende bronnen naast elkaar kunnen bestaan en daarbij ook nodig zijn. Enerzijds heeft elke bron bepaalde karakteristieken of voordelen voor specifieke toepassingen; anderzijds heeft het exponentieel toegenomen verbruik een relatieve schaarste veroorzaakt, die slechts met een gediversifieerd aanbod kan worden beantwoord. In dat gedachtegoed nam kernenergie initieel een belangrijke plaats in. Het was een nieuwe bron, die tijdens de Tweede Wereldoorlog echter in volledige geheimhouding werd ontwikkeld en ook daarna nog in een waas van geheim zinnigheid werd gehuld. Het is dan ook niet verwonderlijk dat

43

Made with FlippingBook Learn more on our blog