E-book Kernenergie - Versie 1.01c

mens en milieu. Om dit veiligheidsaspect te belichten moet niet alleen de bron, maar ook haar omzetting tot de verschillende vormen worden beschouwd. Afvalproductie en Milieu – Bij verbruik houdt de cyclus echter niet op. Ook de diverse gegenereerde " afval producten " komen meer en meer in het vizier bij keuzebeslissingen; als ze al niet overheersend worden. Dit geldt niet alleen voor de nucleaire afvalstoffen , maar milieu factoren zoals de globale CO 2 -problematiek en de dreigende klimaatopwarming, zullen een determinerend doorslag geven bij lange-termijn politieke keuzes omtrent onze energiebronnen. Europa heeft hier een bijzonder ambitieus plan op stapel staan: de 'Green Deal' . De Green Deal is het plan van de Europese Commissie om de Europese Unie tegen 2050 klimaatneutraal te maken. Dat betekent dat Europa netto een nul-uitstoot wil bereiken aan broeikasgassen. Die uitstoot moet dus drastisch worden afgebouwd, en wat er tegen 2050 nog zou worden uitgestoten, moet meteen worden opgevangen of gecompenseerd, bijvoorbeeld door bossen of nieuwe technologie. Europa zou daarmee het eerste klimaat-neutrale continent ter wereld worden. Europa moet daartoe af van fossiele brandstoffen, stelt de Commissie duidelijk. En dat zal alles veranderen: hoe we produceren, hoe we onze huizen verwarmen, hoe we ons verplaatsen. Rationeel energiegebruik en Energie-mix – Er moet ook worden gewezen op de noodzaak van rationeel energie gebruik . Energieverspilling moet worden vermeden. Een

42

Made with FlippingBook Learn more on our blog