E-book Kernenergie - Versie 1.01c

Figuur 2-11: Fluctuaties windenergie in België tijdens jaarovergang 2019-2020.

Geen enkele ontwikkeling rond zgn. 'smart grids' of andere elektriciteitsdistributie-systemen lijkt hiertegen opgewassen, zonder belangrijke externe (hulp-)bronnen of majeure opslagcapaciteiten. Prijs – Energie moet ook kunnen worden geleverd aan een sociaal aanvaardbare prijs . Hoe dit gegeven echter kan evolueren in enkele decennia, blijkt uit een citaat uit de eerste editie van dit boekje : "Hoe aantrekkelijk de zonneceltechniek voor elektriciteitsproductie ons ook toeschijnt, een prijs die honderdmaal hoger ligt dan de klassieke elektriciteitsproductie is voorlopig slechts voor enkele toepassingen weggelegd" (1985). Vandaag, dd. 2021, is individuele zonne-energie captatie voor huishoudelijk gebruik zelfs economisch rendabel geworden zonder noemenswaardige overheidssubsidies.

Veiligheid – Een vierde belangrijk criterium bij de beoordeling van energiebronnen is zeker de veiligheid voor

41

Made with FlippingBook Learn more on our blog