E-book Kernenergie - Versie 1.01c

relatief weinig over * . Ook de rest van de wereld wordt met drastische ontbossing bedreigd, vooral in bepaalde ontwikkelingslanden, waar de kans op woestijnvorming steeds groter wordt. In de Sahellanden wordt 60 tot 90 % van alle energie geleverd door brandhout. Het hout dat men dagelijks nodig heeft voor verwarming en koken, moet steeds verder worden gehaald. Hoewel dit gegeven niet in de statistieken van de commerciële energie verschijnt, wordt er waarschijnlijk nog steeds meer dan 10 % van het wereld verbruik gedekt door hout. De houtschaarste in vele ontwikkelingslanden vormt op wereldvlak een nijpender probleem dan de energiebevoorrading van de industrie landen. Steenkool was in Europa al in de 13de eeuw gekend, maar kende wegens de luchtverontreiniging tot in de 16de eeuw een belangrijk verzet. In de17de eeuw werd steenkool al veel toegepast voor huisverwarming en in de 18de eeuw wordt het de belangrijkste bron die de eerste industriële revolutie mogelijk maakt. De mijnwaterpomp van Newcomen in 1712 leidt tot de stoommachine van James Watt in 1775, en tot het midden van de 20ste eeuw blijft steenkool de belang rijkste industriële en huishoudelijke energiebron. Daarna leidden o.a. milieuoverwegingen tot geleidelijke sluiting van kolencentrales in vele landen. In België werd de laatste elektriciteitscentrale gevoed door kolen (Langerlo) gesloten in 2016. Nederland had eind 2020 nog 4 resterende

* Vroege ontbossing in onze contreien was trouwens de aanleiding tot turf-ontginning in de latere eeuwen.

31

Made with FlippingBook Learn more on our blog