E-book Kernenergie - Versie 1.01c

aardgas is de werkelijke energiekost 51%, tegenover 26% transmissiekosten en 23% aan BTW en heffingen.

Daardoor was in de tweede helft van 2020 de gemiddelde particulie re elektriciteitsprijs in België 0,27 €/kWh. Ter vergelijking: Duitsland 0,30 €/kWh (hoogste van heel de EU), Bulgarije 0,10 €/kWh (laagste in EU) en Nederland 0,15 €/kWh (Gemiddelde van Europese Unie is 0,23 €/kWh). Een land als Oekraïne kent echter een p rijs van 0,04 €/kWh (!), de laagste van gans Europa (Bron: Eurostat, 2020). Door de industriële ontwikkeling is energie dus, zoals gezegd, eigenlijk relatief uiterst goedkoop; zeker in historische perspectief. Nemen we een gemiddeld gezin: 60 % van zijn energieverbruik wordt besteed aan verwarming en warm water, 28 % aan autorijden en 12 % is elektriciteit (verlich ting, koken, koelkast, wasmachine, T.V., enz.). Voor een elektriciteitsverbruik van 5.000 kWh per jaar wordt in België zowat 1.350 € betaald (inclusief alle taksen). Om een wat karikaturale en niet-orthodoxe vergelijking te maken: omgerekend in menselijke arbeid zou dit gezin, om deze 5.000 kWh te produceren, – bijvoorbeeld in de Romeinse tijd – over 15 à 20 slaven moeten beschikken die 365 dagen per jaar en 8u. per dag zouden werken; indien men ze zou betalen aan 5 Euro per uur zou dit meer dan 40 .000 € per jaar kosten. En dit alleen maar voor de elektriciteit. De globale energierekening zou voor dit gemiddelde gezin op het onmogelijke bedrag van over 100.000 € per jaar komen. En toch is energie ook relatief duur . Het stijgend aandeel van de hernieuwbare energiebronnen (zon, wind) slurpt jaarlijks een groot, en toenemend, kapitaal aan overheidssubsidies

27

Made with FlippingBook Learn more on our blog