E-book Kernenergie - Versie 1.01c

zo’n 7,000 tot 8,000 kg olie-equivalent per persoon, per jaar. Het globale gemiddelde voor Noord-Amerika was in 2015 6.889 kg olie-equivalent (Bron: Wereldbank), voor Latijns Amerika slechts 1.360 kg olie-equivalent. Ook vanuit globaal perspectief, met inbegrip van de diverse ontwikkelingslanden, sinds we sinds 1970 echter een toename met bijna 50% van de energieconsumptie (Figuur 2 3) en dit lijkt nog maar een begin van een verdere evolutie.

Figuur 2-3: Evolutie van het wereldwijde energieverbruik tussen 1970 en 2015.

Landen als Congo en Indonesië zitten volgens de Wereldbank (nog maar) aan een niveau van respectievelijk ca. 550 en bijna 900 kg olie-equivalent. Dergelijke zonnegordellanden of (sub-)tropische gebieden genieten gelukkig wel van gratis verwarming, maar wat industriële toepassingen, transport en comfort betreft, wensen zij het niveau van de geïndustria liseerde landen te bereiken.

Opmerkelijk zijn cijfers voor een land als China, waar we in 2015 al verbruikscijfers noteerden die te vergelijken zijn met

24

Made with FlippingBook Learn more on our blog