E-book Kernenergie - Versie 1.01c

10. BESLUIT: KERNENERGIE – QUO VADIS?

10.1. WELKE KEUZE? KLIMAAT EN ECONOMIE

"Nuclear Energy to stop Climate Change?" – We bege ven ons nu op glad ijs, maar als we geloofwaardigheid willen geven aan de meerderheid van alle internationale klimaat rapporten, dan lijkt de noodzakelijkheid van nucleaire energie – in samenwerking met alle hernieuwbare energie bronnen – een welhaast uitgemaakte (nood-)zaak. Ambities voor de reductie van de CO 2 - uitstoot tegen 2030 of 2050 of… laten geen of weinig ruimte voor interpretatie. Alleszins zullen we alle fossiele brandstoffen moeten weren (en gebruiken voor andere doeleinden, zoals productie van onze plastics of andere kunststoffen). ALLE fossiele brandstoffen genereren in hun chemische verbrandings reactie nu eenmaal CO 2 als eindproduct (naast andere componenten). Daar valt nu eenmaal niet aan te ontkomen; het zijn de wetten van de natuur. Ook de zgn. 'carbon capture & storage' (CCS, koolstofopvang en -opslag), waarbij de CO 2 -uitstoot van elektriciteitscentra les zou worden afgevangen en opgeslagen, zal hier weinig soelaas brengen. Quasi geen enkel zinvol én economisch haalbaar concept staat momenteel op de rails, en vele

221

Made with FlippingBook Learn more on our blog