E-book Kernenergie - Versie 1.01c

denkbeelden lijken meer een fata morgana – zelfs geen verre droom – dan industriële realiteit.

In dat perspectief is dan ook de, al dan niet tijdelijke, inzet van diverse aardgascentrales in onze energie-mix hoogst dubieus. De voorkeur geven aan elektriciteitsopwekking met relatief goedkope en snel operationele STEG-centrales 1 , met laag financieel risico, lijkt in het kader van liberaliseringen van de energiemarkt voor sommige partijen economisch bijzonder interessant; maar wat met de internationaal groeiende aandacht voor duurzame ontwikkeling (i.p.v. kortzichtigheid) en het klimaatbeleid in het bijzonder? De vraag daarom stellen of gascentrales in Belgische context vanuit klimaatoogpunt een goede zaak zijn – terwijl leefbare kerncentrales worden gesloten – is ze tegelijkertijd ook beantwoorden…

1 Een stoom- en gasturbine of afgekort STEG-centrale is een elektriciteitscentrale waarbij de tweede turbine (een stoomturbine) wordt aangedreven door de restwarmte van de eerste turbine (een gasturbine). Zo wordt een hoger rendement verkregen. De gasturbine wordt aangedreven door het verbranden van aardgas of door vergassing van steenkool en/of biomassa.

222

Made with FlippingBook Learn more on our blog