E-book Kernenergie - Versie 1.01c

NORMEN EN STRALINGS BESCHERMING

8.3.

Cijfers – De wetgeving hanteert limieten die niet overschreden mogen worden. Voor werknemers die tijdens het werk met radioactieve straling te maken hebben, geldt een maximale effectieve dosis van 20 millisievert (mSv) per jaar . In het verleden lag die waarde zelfs hoger, bij 50 mSv per jaar, maar de meest zorgzame nucleaire bedrijven in België hanteren momenteel een interne maximale norm van 10 of 12 mSv/jaar voor hun werknemers. Dankzij strikte beschermingsmaatregelen wordt die norm echter vrijwel nooit bereikt. In een bedrijf als Belgoprocess, bijvoorbeeld, schommelt de typische gemiddelde individuele jaardosis tussen 0,2 en 0,5 mSv, met hoogste individuele dosissen beneden 5 mSv. Een permanent verblijf in sommige plekken van de Ardennen zou meer dosis kunnen op leveren… Straling – Stralingsbescherming betekent het verkleinen van de risico’s van straling . Als mensen met radioactiviteit werken, kijkt de stralingsbescherming naar drie vaste basisprincipes: • Rechtvaardiging – De voordelen van de handeling moeten groter zijn dan de nadelen; • Optimalisatie – Elke blootstelling is zo klein als redelijkerwijs mogelijk. Hierbij moet ook gekeken worden naar maatschappelijke en economische factoren. Dit wordt ook wel het ALARA-principe (As Low As Reasonably Achievable) genoemd, cfr. supra; • Limieten – De dosis die iemand ontvangt, mag niet groter zijn dan een van tevoren bepaalde grens.

198

Made with FlippingBook Learn more on our blog