E-book Kernenergie - Versie 1.01c

te hoog is). We worden immers in de natuur omringd met verschillende stralingsbronnen, en elk levend organisme produceert constant nieuwe, jonge cellen. Het natuurlijke dosisequivalent door kosmische straling, vanuit de bodem, vanuit omringende bouwmaterialen (gips, beton), via lucht, water en voedsel en door de radioactiviteit van het menselijk lichaam zelf, bedraagt voor de meeste West-Europeanen enkele milliSievert per jaar (of enkele honderden mrem/jaar); zie Sectie 1.1. Bepaalde (minerale) bouwmaterialen bevatten van nature radioactieve stoffen met een zeer lange halveringstijd (in het bijzonder uranium, thorium en kalium-40). Dergelijke materialen worden aangeduid met het acroniem NORM (Naturally Occurring Radioactive Materials). Ook de aanwezigheid van radon speelt hierin een belangrijke rol. Door kunstmatige stralingsbronnen (medische radiografie of behandelingen, vliegtuigreizen 1 , fall-out van atmosferische kernbomproeven, tabak, steenkoolrook 2 , etc.) wordt aan de 1 Een passagiersvlucht van 8 uur op 10.000 m hoogte of twee weken verblijf in het hooggebergte geven door verminderde atmosferische afscherming van de kosmische straling een even grote dosis als de specifieke dosis die over een heel jaar wordt toegelaten naast een kerncentrale (0.01 mSv). 2 In diverse niet-nucleaire industrie├źn worden rookgassen en klassiek afval geloosd die heel wat natuurlijke radioactiviteit bevatten. Louter in de rookgassen van een steenkoolcentrale b.v. worden per jaar verscheidene kilogram uranium in de atmosfeer gejaagd; het gezondheidsgevaar louter te wijten aan radioactieve uitzending is voor een gemiddelde oude steenkoolcentrale driemaal

193

Made with FlippingBook Learn more on our blog