E-book Kernenergie - Versie 1.01c

Om de invloed van een bepaalde radioactieve bron op het bestraalde voorwerp te omschrijven, bepaalt men de stralingsdosis of de hoeveelheid geabsorbeerde stralings energie. De eenheid van dosis is de gray (afgekort Gy). 1 De oude eenheid, de rad (van Radiation Absorbed Dose ), was honderdmaal kleiner. De dichtheid en het soort van weefsel, evenals de soort en wijze van bestraling hebben ook hun invloed op de biologische effecten . Het product van de stralingsdosis (in de oude eenheid 'rad') en de factor die rekening houdt met het soort straling (variërend van 1 voor β en γ tot 10 à 20 voor α en neutronen) is het dosisequivalent , uitgedrukt in sievert (afgekort Sv) (oude eenheid: rem of Röntgen-Equivalent Man; 1 Sv = 100 rem). Zo zal voor eenzelfde dosis geabsorbeerde energie (een aantal gray of rad) in het menselijk lichaam, het schadelijke gevolg twintigmaal hoger zijn als de geabsorbeerde straling alfa is, dan wanneer ze bèta of gamma is. Het dosisequivalent is in feite de relevante waarde die de hoeveelheid somatische of genetische schade in de mens kan aanduiden. Volgens de hoeveelheid en de energie van de geabsorbeerde straling zullen levende cellen worden vernietigd en zullen omzettingen of mutaties van erfelijk kenmerkende factoren kunnen optreden. Op zichzelf is dit zeer natuurlijk (op voorwaarde dat het dosisequivalent niet

1 De gray wordt gedefinieerd als de geabsorbeerde stralingsenergie die per kilogram materie 1 joule (of 1 Watt-seconde, ongeveer een derde miljoenste van een kilowatt-uur) absorbeert.

192

Made with FlippingBook Learn more on our blog