E-book Kernenergie - Versie 1.01c

8.

GEZONDHEIDSASPECTEN

DE BECQUEREL, DE GRAY EN DE SIEVERT

8.1.

De gezondheidsproblemen bij klassieke bedrijven en industrieel afval zijn praktisch uitsluitend van chemische aard; men moet ze dus bio-chemisch beoordelen. Bij kernenergie en bij de nucleaire bedrijven weegt vooral het aspect straling door. Neutronen uit de splijtingsreactie en α , β - en y-straling uit radioactieve isotopen, kunnen zowel somatische als genetische gevolgen hebben. De stralingsintensiteit van een hoeveelheid radioactieve materie hangt af van het totale aantal isotopen dat per seconde omzet onder uitzending van α -, β - en/of y-stralen . Deze intensiteit wordt uitgedrukt in becquerel (afgekort Bq) wat hetzelfde is als aantal desintegraties per seconde. De oude eenheid, de curie (afgekort Ci) kwam overeen met de activiteit van één gram radium en stemde overeen met 37 miljard desintegraties per seconde.

Figuur 8-1: Becquerel – aantal desintegraties per seconde.

191

Made with FlippingBook Learn more on our blog