E-book Kernenergie - Versie 1.01c

momenteel als afval verwerkt (verglaasd) tot onoplosbare stoffen, die dus echter nog steeds sterk radioactief zijn en/of een uiterst lange levensduur hebben (Categorie C afval). Door de behandeling kan de radioactiviteit echter vaak al teruggebracht worden tot zo'n 10.000 tot 30.000 jaar; wel nog altijd een eeuwigheid als je wil vermijden dat het afval ooit in verkeerde handen valt of gaat lekken in de ondergrond. Scheiding en Transmutatie – P&T opent de weg naar een (quasi-)gesloten nucleaire brandstofcyclus. Niet alles zal echter haalbaar zijn, en ook in deze optie zullen er nog deel reststoffen kunnen blijven die lange-termijn supervisie nodig hebben. Het kan ons nochtans een heel eind op weg zetten. Daaromtrent zegt prof. Aït Abderrahim (Adjunct-directeur generaal SCK en verantwoordelijke voor het SCK-Myrrha project: "Met ons onderzoek kunnen we ervoor zorgen dat kernafval straks nog maar 300 jaar radiotoxisch blijft." "Dat valt al beter te overzien." (Eos, juni 2019). Wat betekent dit alles technisch concreet? De eerste stap is partitie of scheiding. Partitie betekent dat de hierboven genoemde componenten uit de gebruikte splijtstof worden gehaald en afgescheiden in afzonderlijke fracties; via diverse complexe chemische en/of fysico-chemische processen (bv. vloeistof-vloeistof extractie met een combinatie van organische en waterige oplossingen, of pyrochemische niet waterige alternatieven, met een kleinere gevoeligheid voor Ook deze laatste afvalstoffen kunnen echter verder worden behandeld, nl. via Partitioning & Transmutation…

186

Made with FlippingBook Learn more on our blog