E-book Kernenergie - Versie 1.01c

wapens. Deze vereisen wel vrij "vers" plutonium, d.w.z. niet langdurig bestraald zoals in normaal reactorgebruik (anders bevat dit te veel Pu-240). Het alternatief is hoogverrijkt uranium. Voor plutonium moet niet zoals voor uranium een ingewikkelde verrijkingsinstallatie worden voorzien, maar volstaat een chemische scheiding van uranium om zuivere splijtstof te hebben. In plaats van plutonium te stockeren ware het beter het te verbruiken, ofwel in kweek- of in thermische reactoren, zodat het onttrokken wordt aan mogelijke militaire toepassingen.

OPWERKING, TRANSMUTATIE EN HET VERHAAL VAN HET SCK-MYRRHA PROJECT

7.5.

Extreme tijdschalen – Het verwerken en opslaan van hoogactieve radioactieve afvalstoffen blijft de gemoederen bezig houden. Sommige gebruikte stoffen, afkomstig van de huidige kernbrandstofcycli, blijven namelijk tot 200.000 of 300.000 jaar radioactief; vooraleer zij een natuurlijk stralings niveau zullen bereiken. Dit stelt ongeziene technologische, historische en ethische vragen: 200.000 jaar terug was de tijd vóó r de Neanderthalers… Theoretisch gezien bestaan er nochtans technische oplossingen. Naast andere reactortypes, is het antwoord: 'Partitioning and Transmutation ' (scheiding en transmu tatie), of afgekort P&T.

184

Made with FlippingBook Learn more on our blog