E-book Kernenergie - Versie 1.01c

nauwkeurigheid van de detectie- en monitoring-methoden is dit niet onmogelijk…

Zeker bij afvalstromen van ontmantelingsprojecten van plutonium-installaties – zoals Belgonucleaire – of bij historische afvalloten, is alertheid en grote voor zichtigheid geboden. Categorie B- en C afvalproducten als écht probleem – Omtrent de berging van langlevend en middelactief of hoogactief afval (“ Categorie B & C afval ”) is heel wat meer debat. Op dit terrein – vooral dat van de definitieve verwerkings- of bergingsmethoden – wordt er over de hele wereld intensief onderzoek verricht. Het afval van Categorie B bevat dus laag- en middelactief afval dat besmet is met alfastralers met lange halveringstijd in concentraties die te groot zijn om in categorie A ingedeeld te worden. Het geeft niettemin te weinig warmte af om deel uit te maken van categorie C. Het bevat ook wisselende hoeveelheden bèta- en gammastralers. De afvalstoffen van Categorie C groeperen het hoogactieve afval, vaak met een belangrijke warmteafgifte (meer dan 20 Watt/m³). Het omvat vooral producten die het resultaat zijn van de kernsplijting in onze reactoren. Hierbij gaat het enerzijds om splijtingsproducten die intense hoeveelheden bèta- en gammastralen afgeven, maar met relatief beperkte halveringstijden (in hoofdzaak zo'n 25 à 30 jaar, bv. cesium 137 of strontium-90), maar anderzijds ook omtrent produc ten met zéér – tot extreem – lange halveringstijden. Het gaat hier over grote hoeveelheden zgn. 'transuranen' (d.w.z. elementen zwaarder and uranium, cfr. Tabel van Mendeljev

174

Made with FlippingBook Learn more on our blog