E-book Kernenergie - Versie 1.01c

insijpeling, en die finaal kunnen overdekt worden en geïnte greerd in het landschap (Figuur 7-13).

Figuur 7-12: Betonnen 'caissons' en stapeling in finale berging.

Figuur 7-13: Oorspronkelijk Niras-ontwerp oppervlaktebergings-site ‘Categorie - A’ afval te Dessel (zie ook video NIRAS, echter gedateerd; i.e. oktober 2018). Momenteel is project in effectieve uitvoering). Probleem is, dat er mogelijk – al dan niet belangrijke – sporen verontreinigingen met langlevende of alfa-stralende radioactieve isotopen kunnen achtergebleven of terecht gekomen zijn in sommige als 'Categorie-A' geclassificeerde afvalvaten. Gezien de toegestane toleranties en de

173

Made with FlippingBook Learn more on our blog