E-book Kernenergie - Versie 1.01c

Figuur 7-11: Tijdelijke opslag van gestandaardiseerde 400-liter vaten met geconditioneerd laagactief kortlevend nucleair afval (zie ook video; incl. opslag hoogactieve afvalstoffen). Na maximaal zo’n 100 jaar zullen de reststoffen het meeste van hun activiteit daarbij verloren hebben. Daarom is tijdelijke opslag en nadien zgn. 'oppervlakteberging' in bovengrondse bunkers – eventueel omgevormd tot "tumuli" in het landschap – verdedigbaar (Figuur 7-13). Bergingssite CAT: Insluiting voor 300 jaar – Na 90 jaar is voor Categorie A afval in theorie nog hoogstens 12,5 % van de radioactiviteit aanwezig (halfwaardetijd < 30 jaar). Na 300 jaar is dat in principe teruggevallen tot minder dan 0,1%, een vrij verwaarloosbaar gegeven, mede in de context van natuurlijke achtergrondstraling. Het is nu de bedoeling de gestandaardiseerde 400 liter vaten verder te verpakken in zgn. 'caissons' (een soort "betonnen doos"; Figuur 7-12) die opnieuw worden afgevuld met mortel of beton, om deze te stapelen in opslaggebouwen, waarin nadien nog robot-toezicht mogelijk is op ondergrondse

172

Made with FlippingBook Learn more on our blog