E-book Kernenergie - Versie 1.01c

Afval en Afvalstoffen of -producten – Sommige producten van de nucleaire cyclus moeten echter niet direct beschouwd worden als "afval", maar zijn in feite "afvalproducten" waaruit – in een circulaire economie – nieuwe grondstoffen (i.e. bruikbare splijtstoffen) kunnen gewonnen worden. We spreken hier bijvoorbeeld over productie van 'MOX-brandstof', na " opwerking " van bestraalde slijtstofelementen. Deze techniek, oorspronkelijk ontwikkeld in Mol en Dessel (SCK en Eurochemic), maar nu uitbesteed aan onze Franse buren in La Hague, is door onze vroegere politici echter naar het verdomhoekje verwezen. Nochtans is 97% van de kernbrandstof na 1 reactor-cyclus niet opgebrand en zou perfect kunnen worden gerecu pereerd (zie verder: Sectie 7.5). Niet zo dus op dit moment… Het resultaat is de "tijdelijke" opslag van aanzienlijke hoeveelheden 'spent fuel' in Doel (droge opslag) en Tihange (natte opslag, cfr. supra: Figuur 7-4), zonder verdere conditionering. Laag-, Middel- en Hoogactief afval – In de nucleaire sector onderscheidt men laagactief afval (b.v. speciale beschermkledij, radioactieve vloeistoffen uit ziekenhuizen, etc… ), middelactief afval (b.v. een defecte en vervangen pomp of klep, uitgeputte harsen of andere producten uit de nucleaire waterzuivering), en hoogactief afval (splijtings producten uit opgebruikte splijtstofelementen: 'spent fuel ').

167

Made with FlippingBook Learn more on our blog