E-book Kernenergie - Versie 1.01c

In dit laatste geval spreken we van erg hoge stralingsactivi teiten, in de range van 10 4 - 10 6 TBq/m 3 . 1

Typisch laagactief nucleaire afval ziet u in Figuur 7-6; dit is vrij onschuldig, maar niet recycleerbaar en wordt volgens klassieke afvalbehandelingstechnieken verder verwerkt (verbranding, compactie, vloeistofbehan deling, …) tot aan interim opslag en uiteindelijke berging (cfr. infra).

Figuur 7-6: Illustratie diverse types onverwerkt laag-radioactief afval.

Hoogactief onverwerkt afval (i.e. verbruikte splijtstof elementen) ziet u voorgesteld in Figuur 7-7.

Een klassieke kerncentrale van 1.000 MW levert per jaar gemiddeld 540 m 3 afvalstoffen, waarvan 480 m 3 laagactief afval, 57 m 3 middelactief afval dat geen koeling vergt en 3 m 3 hoogactief afval dat verder moet worden gekoeld.

1 TBq: Tera Becquerel, d.w.z. 1 miljard Becquerel, of nucleaire desintegraties per seconde (zie Sectie 8.1).

168

Made with FlippingBook Learn more on our blog