E-book Kernenergie - Versie 1.01c

Video: Nucleaire Brandstofcyclus (IAEA).

VOOR DRIE JAAR DE REACTOR IN

7.2.

De tabletten, opgeslagen in splijtstofbundels, worden in een reactor geladen. Tussen deze splijtstofbundels stroomt er water, dat tegelijkertijd moderator en koelmiddel is (Figuur 7-3). Dat alles steekt dan als het ware in een vat, waarop een deksel gaat dat volledig wordt dichtgeschroefd en alles hermetisch afschermt. In dit reactorvat kan dan de kettingreactie optreden. Slechts een deel van het uranium wordt verspleten, want na een bepaalde versplijtingsperiode kan de kettingreactie niet meer doorgaan omdat er nog onvoldoende splijtstof is voor de kettingreactie: de kritische splijtstofmassa wordt niet meer bereikt (cfr. Sectie 6.3).

164

Made with FlippingBook Learn more on our blog