E-book Kernenergie - Versie 1.01c

'tailings' of het staartproduct dat uit verarmd uranium bestaat (meestal ongeveer 0,2 % U-235); wegens de – zij het relatief lage – radioactiviteit van deze grote hoeveelheden staartproducten moeten ze met de nodige veiligheid en zorg voor personeel, bevolking en milieu worden opgeslagen. Van de zuivere uranium-verbinding maakt men zuiver uraniummetaal of -oxide (UO 2 ). Tegenwoordig gebruikt men praktisch alleen tabletten uraniumoxide, die men geperst en gesinterd heeft. Sinteren is een proces waarbij op hoge temperatuur poeders samenkitten. Deze fabricage verloop relatief zuiver omdat alle afval, afgekeurde tabletten en stof zorgvuldig worden verzameld en terug in het productie proces gebracht. De uiteindelijke tabletten zijn porselein a chtige cilindertjes (‘pellets’) van b v. 10 mm hoog en 8 mm diameter (cfr. supra: Figuur 6.5). Deze worden geassem bleerd in zgn. splijtstofbundels (Figuur 7.3), die de kern van de reactor vormen.

Figuur 7-3: Splijtstofbundels, gevuld met individuele brandstof pellets en neergelaten in de kern van de reactor (foto rechts onder).

163

Made with FlippingBook Learn more on our blog