E-book Kernenergie - Versie 1.01c

FUSIE-ENERGIE VOOR OVERMORGEN

6.9.

Kernfusie: De zon op aarde als eeuwige belofte – De boutade luidt: " Kernfusie is er binnen 30 tot 40 jaar "; dat is nu anno 2021 zo, maar dat was ook zo bij onze eerste R&D projecten rond kernfusie aan de KU Leuven; we spreken over 1987 of daaromtrent … De fusiereactoren werken niet op atoomkernsplitsing zoals dat het geval is voor de kernreactoren van de huidige 3 de generatie. Met kernfusie willen we heel kleine waterstof atomen (deuterium en tritium) samensmelten om onbeperkte energie te produceren; zoals de zon doet.

Figuur 6-21: Deuterium-Tritium reactie als motor van kernfusie.

Dus, voor de verre toekomst wordt er inderdaad gehoopt op de doorbraak van de "kernfusiereactor". Zoals hoger aangegeven (o.a. Sectie 5.4) zal het samensmelten van lichte atoomkernen tot zwaardere (die een grotere bindingsenergie hebben), resulteren in het vrijmaken van een grote energie hoeveelheid.

152

Made with FlippingBook Learn more on our blog