E-book Kernenergie - Versie 1.01c

Is dit Erg? – Voor de medische behandelingen zal het ons hopelijk enkel maar beter maken. Voor het overige lijken kleine stralingsdosissen, volgens vele wetenschappelijke bronnen, zelfs eerder een algemeen beneficieel, meer dan een nadelig effect te hebben op het dierlijk of menselijk lichaam. Diverse testen op proefdieren hebben voor vele radioactieve isotopen een positief effect getoond van kleine blootstellingswaarden t.o.v. zgn. blanco’s , alhoewel dit soms ook in twijfel wordt getrokken. Ook arbeiders uit de nucleaire sector vertonen een eerder positief gezondheidspatroon vergeleken met andere industriële sectoren, alhoewel hier natuurlijk het “healthty worker effect“ en de grondige permanente medische opvolging een rol kan spelen.

ONSTUITBARE TECHNOLOGISCHE EVOLUTIES & INVENTIVITEIT

1.2.

Is er een ‘ kern-vrije ’ toekomst in onze technologische maatschappij? – Over de alomtegenwoordigheid van radioactiviteit in onze leefomgeving hebben we het hier boven al gehad. Maar wat met nucleaire technologische ont wikkelingen, welke sommigen on-hold geplaatst willen zien? Louter pragmatisch gesteld moeten we ons daaromtrent geen illusies maken. De mens is creatief, en wat nu niet kan zal er morgen wel zijn. Technologische evoluties zijn nu een maal onstuitbaar en onvermijdbaar. Onderstaande citaten vormen de beste bewijsvorming, weliswaar ‘ ad absurdum ’ :

15

Made with FlippingBook Learn more on our blog