E-book Kernenergie - Versie 1.01c

lichaam van een persoon van 70 kg typisch zowat 19 mg Kalium-40.

Figuur 1-3: "Natuurlijke radioactiviteit" vanuit het menselijk lichaam of diverse voedingsstoffen.

Een belangrijk deel van de radioactieve straling die een menselijk lichaam meestal in zijn leven zal ontvangen zal bovendien afkomstig zijn van medische diagnostische of curatieve behandelingen. Zo kan één CT-scan met de klassieke apparatuur tot ca. 8 milliSievert aan stralingsdosis opleveren. Moderne apparaten en onderzoekstechnieken trachten dit te reduceren, maar uitgemiddeld over de ganse bevolking gaat het nog altijd over ca. 1,5 mSv/jaar (bron: FANC, Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle).

Figuur 1-4: Medische toepassingen als (belangrijke) bron van de gemiddelde jaarlijkse stralingsdosis voor doorsnee persoon.

14

Made with FlippingBook Learn more on our blog