E-book Kernenergie - Versie 1.01c

de dumptank. Daar koelt het af en stolt weer. In vaste vorm neemt de neutronen-absorptie sterk af en daarmee stopt de kettingreactie.

Figuur 6-20: Schema van een thoriumcentrale.

Daartegenover staat dat er nog een aanzienlijke hoeveelheid onderzoek zal nodig zijn naar de chemische proces technologie om het zout te zuiveren tijdens de cyclus en de zoutsamenstelling te controleren. Daarbovenop komt een ander belangrijk technologisch probleem, nl. de beschikbaarheid van gepaste constructie materialen en hun corrosieweerstand. Deze materialen zullen onder hoge temperatuur (700 - 800 °C) in een intens stralingsveld de agressieve fluoridezouten moeten kunnen weerstaan. Weinig bestaande metaallegeringen lijken dit aan te kunnen.

Er zijn echter veel mogelijke alternatieven…

148

Made with FlippingBook Learn more on our blog