E-book Kernenergie - Versie 1.01c

‘opgebrand’. De hoeveelheid geproduceerd plutonium is nihil. Aldus is de hoeveelheid splijtingsproducten minstens zo'n 40 % minder dan bij een U-235 reactor.

Figuur 6-19: Energie uit Thorium – Splijtstofcyclus (Bron: De Ingenieur, 2015).

Veiligheid – Prof. Kloosterman (Reactor Instituut TU Delft), die zich intensief met het onderwerp bezighoudt, wijst in dit verband op de voordelen van gesmolten-zoutreactoren ( MSR-concept ): omdat het zout stolt bij lagere temperaturen is het beveiligen van de reactor relatief simpel. Het vat staat in contact met een passief gekoeld vat in de kelder. Een deel van de leiding naar deze dumptank is actief gekoeld (Figuur 6-20). Het zout stolt in de leiding en kan dus niet wegstromen. Als de elektriciteit uitvalt, valt ook de koeler van deze leiding uit. Het product smelt langzaam en loopt leeg in

147

Made with FlippingBook Learn more on our blog