E-book Kernenergie - Versie 1.01c

Figuur 6-18: Vloeibaar FLiBe-zout (Oak Ridge National Laboratory).

Reacties – De reactie wordt op gang gebracht door natuurlijk thorium (Th-232) een neutron te laten absorberen. Hiertoe is een snelle neutronenbron nodig, bijvoorbeeld een kleine initiële hoeveelheid uranium-235. Het Th-232 wordt dan Th-233, wat snel vervalt in protactinium-233. Na verloop van tijd vervalt dit in uranium 233. Dit U-233 splijt, waarbij een grote hoeveelheid energie vrijkomt en nieuwe neutronen worden gegenereerd die het ganse proces gaande houden (Figuur 6-19). Het gebruik van thorium vermijdt hierbij in belangrijke mate de productie van kernafval met lange levensduur: tijdens de kernsplijting ontstaan er nauwelijks langlevende actiniden of transuranen (hét grote nucleaire afvalprobleem), alleszins aanzienlijk minder dan bij U-235. Blijven die in het systeem (bv. gesmolten zout), dan worden ze grotendeels verder

146

Made with FlippingBook Learn more on our blog