E-book Kernenergie - Versie 1.01c

verbranding van hoogactief nucleair afval, de productie van energie met natuurlijk thorium en verarmd uranium geciteerd. Het meest gangbare ontwerp is echter de MSR (Molten Salt Reactor) of gesmolten zout reactor . Daarbij wordt thorium in de vorm van een fluoridezout in de reactor gebracht. Het zout is vloeibaar bij hoge temperatuur en vast op kamertempe ratuur. Maar er zijn, zoals reeds gesteld, diverse andere mogelijke ontwerpen: o.a. zwaar-water reactoren, klassieke PWR's, hoge-temperatuur gasgekoelde systemen, zgn. 'pebble-bed' reactoren (cfr. infra), etc…

Video: Thorium, oplossing voor het energieprobleem?

145

Made with FlippingBook Learn more on our blog