E-book Kernenergie - Versie 1.01c

ontmantelen op het einde van de industriële levensduur is een belangrijk voordeel.

SMR’s zijn ook ideaal om gedecentraliseerd energie te leveren, bijvoorbeeld aan grote industriële processen of in afgelegen gebieden , en dit met relatief weinig – geschoold – personeel. Ze kunnen ook flexibel inspelen op variabele energiebehoeften, of ingezet worden voor andere doeleinden, zoals productie van drinkbaar water door ontzilting. Dit zou hen uiteindelijk ook geschikt kunnen maken voor ontwikkelingslanden. Een bijkomende reden voor interesse in de Westerse wereld, is dat SMR's in principe vrij makkelijk kunnen worden ingepast in, bijvoorbeeld, allerhande 'brownfield'-sites, zoals deze van uit-dienstgenomen kolencentrales.

Video: Small Modular Reactors – Overzicht & Toepassings mogelijkheden (Canada).

138

Made with FlippingBook Learn more on our blog